இலங்கை விமானப்படை வரலாற்றில் பெண் விமானிகள்

0

இலங்கை விமானப் படையின் 69 வருட வரலாற்றில் முன்முறையாக இன்று பெண் அதிகாரிகள் இருவர் விமானிகளாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இதன்போது விமானத்தை செலுத்துவதற்கான உத்தியோகபூர்வ சின்னம் அவர்களுக்கு அணிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

திருகோணமலை சீன குடா முகாமில் நடத்தப்பட்ட நிகழ்வின் போதே இந்த சின்னம் அணிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பாதுகாப்பு செயலாளர் மேஜர் ஜெனரல் (ஓய்வு) கமல் குணரத்ன மற்றும் விமானப்படை தளபதி ஏயார் மார்ஷல் சுதர்ஷன பத்திரண ஆகியோரின் தலைமையில் இந்த நிகழ்வு நடைபெற்றுள்ளது.