ஐரோப்பாவிற்கு அனுப்பப்படும் அஞ்சல் பொருட்களுக்கான வரிக்கொள்கையில் திருத்தம்!

0

ஐரோப்பிய ஒன்றிய நாடுகளுக்கு அனுப்பப்படும், கடிதம் தவிர்ந்த ஏனைய அனைத்து அஞ்சல் பொருட்களுக்கான வரிக் கொள்கை எதிர்வரும் ஜுலை மாதம் முதலாம் திகதி முதல் திருத்தப்படவுள்ளது.

ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தினால் வழங்கப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தலுக்கு அமைய இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படவுள்ளதாக அஞ்சல்மா அதிபர் ரஞ்சித் ஆரியரத்ன அறிக்கை ஒன்றின் மூலம் அறிவித்துள்ளார்.

இந்த வரிக்கொள்கை திருத்தமானது, பெறுமதிசேர் வரி மற்றும் ஏனைய தீர்வை வரிக் கொள்கைகளுக்கு உட்பட்டதாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது

அதற்கமைய, 150 யூரோவுக்கு குறைந்த பெறுமதியுடைய அனைத்து அஞ்சல் பொருட்களுக்கும், அனுப்புனர் நேரடியாக குறித்த வரியை ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் பயணமுடிவு நாட்டிற்கு செலுத்த வேண்டும் என அஞ்சல்மா அதிபர் தெரிவித்துள்ளார்.

கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வலைத்தளங்கள் மூலம் தொடர்புடைய அனைத்து தகவல்களையும் பெற்றுக்கொள்ள முடியும்

https://europa.eu/youreurope/business/taxation/vat/vat-rules-rates/index_en.htm
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/union-customs-code/ucc-introduction_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/union-customs-code/ucc-legislation_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/vat-e-commerce_enhttps://ec.europa.eu/vat-ecommerc