ஓய்வூதியக் கொடுப்பனவு வழங்கும் திகதி குறித்து வெளியான அறிவிப்பு

0

ஓய்வூதிய சுற்றறிக்கை இலக்கம் 05/2021இன் பிரகாரம் ஓய்வூதிய திணைக்களத்தினால் 2022ஆம் ஆண்டுக்கான மாதாந்த ஓய்வூதியக் கொடுப்ப னவு பற்றிய விவர சுற்றறிக்கை பொதுத் திறைசேரியின் இணக்கப் பாட்டுடன் வெளியிடப்பட்டுள் ளன என ஓய்வூதியத் திணைக் களத்தின் பணிப்பாளர் நாயகம் எ.ஜகத். டி.டயஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

அதன் பிரகாரம் 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான மாதாந்த ஓய்வூதிய கொடுப்பனவுகள் பின்வரும் திகதிகளில் வழங்க தீர்மானிக் கப்பட்டுள்ளது.

தை07ஆம் திகதி வெள்ளிக் கிழமை, மாசி10ஆம் திகதி வியா ழக்கிழமை, பங்குனி10ஆம் திகதி வியாழக்கிழமை, சித்திரை08ஆம் திகதி வெள்ளிக்கிழமை, வைகாசி10ஆம் திகதி செவ்வாய்க்கிழமை ஆனி10ஆம் திகதி வெள்ளிக்கிழமை, ஆடி08ஆம் திகதி வெள்ளிக்கிழமை, ஆவணி10ஆம் திகதி புதன்கிழமை, புரட்டாதி09ஆம் திகதி வெள்ளிக்கிழமை, ஐப்பசி06ஆம் திகதி வியாழக்கிழமை கார்த்திகை10ஆம் திகதி வியாழக்கிழமை, மார்கழி09ஆம் திகதி வெள்ளிக்கிழமை.