கொரோனாவினால் பாதிப்புக்கு உள்ளான நிறுவனங்களுக்கு கடன்

0

28 பில்லியன் ரூபாவை 4 வீத வட்டி அடிப்படையில் 13,861 வியாபார நிறுவனங்களுக்கு கடன் வழங்க மத்திய வங்கி அனுமதி வழங்கியுள்ளது. 

கொரோனாவினால் பாதிப்புக்கு உள்ளான நிறுவனங்களுக்கே இவ்வாறு கடன் வழங்க அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது.