கொரோனா தொற்றாளர்களின் எண்ணிக்கை 505 ஆக அதிகரிப்பு

0

நாட்டில் புதிதாக மேலும் சில கொரோனா தொற்றாளர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர்.

இதன்காரணமாக மொத்த தொற்றாளர்களின் எண்ணிக்கை 505 ஆக அதிகரித்துள்ளது.

கொரோனா தொற்றாளர்களின் எண்ணிக்கை 485 ஆக அதிகரிப்பு

நாட்டில் புதிதாக 8 கொரோனா தொற்றாளர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர்.

இதன்காரணமாக மொத்த தொற்றாளர்களின் எண்ணிக்கை 485 ஆக அதிகரித்துள்ளது.