கொரோனா தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எண்ணிக்கை 750 ஐ கடந்தது

0

நாட்டில் கொரோனா தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்ட மேலும் சிலர் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர்.

இதன்காரணமாக மொத்த கொரோனா தொற்றாளர்களின் எண்ணிக்கை 751 ஆக அதிகரித்துள்ளது.

அத்துடன், இதுவரையில் 194 பேர் முழுமையாக குணமடைந்துள்ளதுடன், 08 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

கொரோனா தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை 732 ஆக அதிகரிப்பு!

நாட்டில் கொரோனா தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்ட மேலும் சிலர் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர்.

இதன்காரணமாக மொத்த கொரோனா தொற்றாளர்களின் எண்ணிக்கை 732 ஆக அதிகரித்துள்ளது.

அத்துடன், இதுவரையில் 194 பேர் முழுமையாக குணமடைந்துள்ளதுடன், 08 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

கொரோனா தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை 721 ஆக அதிகரிப்பு!

நாட்டில் கொரோனா தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்ட மேலும் சிலர் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர்.

இதன்காரணமாக மொத்த கொரோனா தொற்றாளர்களின் எண்ணிக்கை 721 ஆக அதிகரித்துள்ளது.

அத்துடன், இதுவரையில் 187 பேர் முழுமையாக குணமடைந்துள்ளதுடன், ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.