கொரோனா நோயாளரினால் மூடப்பட்டது களுபோவிலை வைத்தியசாலையின் நோயாளர் விடுதி!

0

களுபோவிலை வைத்தியசாலையின் நோயாளர் விடுதி ஒன்று மூடப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கொரோனா நோயாளி ஒருவர் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளமையினைத் தொடர்ந்தே இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

அத்துடன், 15 நோயாளர்கள் மற்றும் 20 ஊழியர்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் குறிப்பிடப்படுகின்றது.