ஜனவரி முதலாம் திகதி முதல் சாதாரண தர மாணவர்களுக்கு கற்றல் விடுமுறை!

0

அடுத்த வருடம் ஜனவரி முதலாம் திகதி முதல் 17ம் திகதி வரை க.பொ.த சாதாரணதர மாணவர்களுக்கு கற்றல் விடுமுறை வழங்கப்படும் என்று கல்வியமைச்சு அறிவித்துள்ளது.

க.பொ.த சாதாரண தரப் பரீட்சைகள் ஜனவரி 18ம் திகதி தொடக்கம் ஜனவரி 27ம் திகதி வரை நடைபெறும். இந்த காலப்பகுதியில் அனைத்து பாடசாலைகளுக்கும் விசேட விடுமுறை வழங்கப்படும்.

க.பொ.த சாதாரண தரத்தின் பின்னர் பெப்ரவரி முதலாம் திகதி முதல் மீண்டும் அனைத்து பாடசாலைகளும் ஆரம்பமாகும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதனிடையே, 2020 ஆம் ஆண்டுக்கான பொதுப் பரீட்சைகளுக்கான திகதிகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

  • தரம் 5 புலமைப் பரிசில் பரீட்சை – ஒக்டோபர் 11 ஆம் திகதி
  • க.பொ. த உயர் தரப் பரீட்சைகள் – ஒக்டோபர் 12 ஆம் திகதி முதல் நவம்பர் 06 வரை
  • க.பொ.த சாதாரண தரப் பரீட்சைகள் – ஜனவரி 18 ஆம் திகதி முதல் ஜனவரி 27 ஆம் திகதி வரை

இதன் அடிப்படையில் ஒக்டோபர் 10 ஆம் திகதி முதல் நவம்பர் 8 ஆம் திகதி வரை பாடசாலைகளுக்கு விடுமுறை வழங்கப்படும்

மூன்றாம் தவணை நவம்பர் மாதம் 9 ஆம் திகதி முதல் டிசம்பர் 23 ஆம் திகதி வரையாவதுடன், ஆண்டு இறுதி விடுமுறை டிசம்பர் 24 முதல் 2021 ஜனவரி 4 ஆம் திகதி வரையாகும்.