தலதா மாளிகை இணையத்தளத்தின் மீது சைபர் தாக்குதல்

0

தலதா மாளிகையின் உத்தியோகபூர்வ இணையத்தளத்தின் மீது சைபர் தாக்குதல் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.