த.ம.வி.புலிகள் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் பிரசாந்தனுக்கு பிணை

0

தமிழ் மக்கள் விடுதலைப் புலிகள் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் பூ.பிரசாந்தனுக்கு பிணை வழங்கப்பட்டுள்ளது.

கொழும்பு மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றம் இன்று அவருக்கு பிணை வழங்கியுள்ளது.

கோவிட் 19 அச்சுறுத்தல் நிலையினைக் கருத்திற் கொண்டு இன்று ஸூம் தொழில்நுட்பத்தின் ஊடாக குறித்த வழக்கு விசாரனைகள் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டபோது, பிரசாந்தன் சார்பில் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்த மேன்முறையீட்டின் அடிப்படையில் நீதிமன்றத்தினால் பிணை வழங்கப்பட்டுள்ளது.