நாடாளுமன்றத்தில் அமைதியின்மை – ஆளும் எதிர்தரப்பு மோதல்

0

நாடாளுமன்றத்தில் இன்று அமைதியின்மை ஏற்பட்டிருந்தது.