பண்டிகை காலங்களில் கொரோனா தொற்று மிக வேகமாக அதிகரிக்கக்கூடும் என எச்சரிக்கை

0

பண்டிகை காலங்களில் நாட்டில் கொரோனா தொற்று மிக வேகமாக அதிகரிக்கக்கூடும் என எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

அரச மருத்துவ அதிகாரிகள் சங்கம் இந்த எச்சரிக்கையினை விடுத்துள்ளது.