பயணிகள் விமான சேவையினை தொடர்ந்தும் இடைநிறுத்த தீர்மானம்!

0

பயணிகள் விமானம் நாட்டிற்கு வருவது மறு அறிவித்தல் வரை இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது.

சிவில் விமான சேவை அதிகார சபை இந்த விடயத்தினைக் குறிப்பிட்டுள்ளது.

அத்துடன், நாட்டிலிருந்து விமானங்கள் பயணிப்பதற்கும் விசேட விமான சேவைகளை தொடர்ந்து முன்னெடுப்பதற்கும் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.