பஸ் போக்குவரத்து குறித்த தகவல்களை அறிவதற்கான செயலி

0

பயணிகள் பஸ் போக்குவரத்து தொடர்பில் தகவல்களை பெற்றுக் கொள்வதற்காக கையடக்கத் தொலைபேசி செயலியொன்று இன்று அறிமுகப்படுத்தப்படவுள்ளது.

தேசிய போக்குவரத்து ஆணைக்குழுவினால் இந்த செயலி அறிமுகப்படுத்தப்படவுள்ளது.

MYBUS.SL எனும் பெயரில் குறித்த செயலி அறிமுகப்படுத்ததப்படவுள்ளதாக ஆணைக்குழுவின் பணிப்பாளர் நாயகம், கமாண்டர் நிலான் மிரண்டா தெரிவித்துள்ளார்.

பயண தூரம், பஸ் கட்டணம் ஆகியவற்றை இதன்மூலம் அறிந்துகொள்ள முடியும் எனவும் GPS தொழில்நுட்பத்தினூடாக பஸ் பயணிக்கும் பகுதியை அறிந்துகொள்ள முடியும் எனவும் அவர் கூறியுள்ளார்.

அத்துடன் MYBUS.SL செயலி மூலம் பயணிகள் போக்குவரத்து ஆணைக்குழுவிடம் முறைப்பாடுகளை முன்வைக்க முடியும் எனவும் தேசிய போக்குவரத்து ஆணைக்குழுவின் பணிப்பாளர் நாயகம் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் பஸ்களில் முற்பதிவு செய்து கொள்ள முடியும் எனவும் Online ஊடாக பணம் செலுத்த முடியும் எனவும் தேசிய போக்குவரத்து ஆணைக்குழுவின் பணிப்பாளர் நாயகம் கமாண்டர் நிலான் மிரண்டா குறிப்பிட்டுள்ளார்.