மட்டக்களப்பின் மைந்தனுக்கு தேசத்தின் ஊடக விருது

0

மட்டக்களப்பினைச் சேர்ந்த கிரிஷாந்த்ராஜ் தேசத்தின் ஊடக விருதினை சுவீகரீத்துள்ளார்.

கொழும்பில் இன்று இடம்பெற்ற ரைகம் விருது வழங்கல் நிகழ்வின் போதே சிறந்த புலனாய்வு ஊடகவியலாளருக்கான விருதினை சுவீகரீத்துள்ளார்…..