மின்சாரக் கட்டணம் தொடர்பான முறைப்பாடுகளை வழங்க தொலைபேசி இலக்கங்கள்!

0

மின்சாரக் கட்டணம் தொடர்பான பிரச்சினைகளை பொதுமக்கள் முறைப்பாடு செய்ய பொதுப்பயன்பாட்டு ஆணைக்குழு புதிய தொலைபேசி இலக்கம் மற்றும் ஒன்லைன் முறைமையை அறிமுகம் செய்துள்ளது.

இதற்கமைய 011- 2392607 என்ற தொலைபேசி இலக்கத்தின் ஊடாகவும் 077-0126 253 என்ற கைத்தொலைபேசி இலக்கத்தின் ஊடாக வட்ஸ்அப், இமோ மற்றும் வைபர் ஊடாக பொதுமக்கள் முறைப்பாடு செய்யலாம்.

அத்துடன் பொதுமக்களிடம் இருந்து இதுவரையில் 700 முறைப்பாடுகள் கிடைக்கப் பெற்றுள்ளதாக பொதுப் பயன்பாட்டு ஆணைக்குழுவின் தலைவர் ஜயனாத் ஹேரத் தெரிவித்தார்.