மிருகக்காட்சிசாலை டிக்கெட் விலையில் திருத்தம்

0

மிருகக்காட்சிசாலை டிக்கெட் விலையை திருத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

முறையான பராமரிப்பை பேணும் நோக்கில் திறைசேரியினால் இந்த தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அரசாங்க தகவல் திணைக்களம் விடுத்துள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.