மேலும் 7 கடற்படை வீரர்கள் குணமடைந்துள்ளனர்!

0

மேலும் 7 கடற்படை வீரர்கள் பூரணமாக குணமடைந்து வைத்தியசாலையிலிருந்து வெளியேறியுள்ளனர்.

கடற்படை பேச்சாளர் இந்த விடயத்தினைத் தெரிவித்துள்ளார்.

இதற்கமைய இதுவரையில் 351 கடற்படை வீரர்கள் பூரணமாக குணமடைந்து வைத்தியசாலையிலிருந்து வெளியேறியுள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.