லிட்ரோ சமையல் எரிவாயுகளின் விலை குறைப்பு

0

லிட்ரோ சமையல் எரிவாயுகளின் விலைகள் நேற்று நள்ளிரவு முதல் அதிகரிக்கப்பட்ட போதிலும் சிறிய விலை குறைப்பினை அந்நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.

அதன்படி, 12.5 கிலோ எடைக்கொண்ட சமையல் எரிவாயுவின் விலை 75 ரூபாயினாலும், 5 கிலோ எடைக்கொண்ட சமையல் எரிவாயுவின் விலை 30 ரூபாயினாலும், 2.5 கிலோ எடைக்கொண்ட சமையல் எரிவாயுவின் விலை 14 ரூபாயிவினாலும் குறைக்கப்பட்டுள்ளது.

நேற்று நள்ளிரவு முதல் அதிகரிக்கப்பட்ட விலையில் இருந்தே விலை குறைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் 12.5 கிலோ எடை சமையல் எரிவாயுவின் புதிய விலை 2675 ரூபாயாகவும் 5 கிலோ 1071 ரூபாயாகவும், 2.5 கிலோ 506 ரூபாவாகவும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.