வருடப்பிறப்பு சுப நேரங்கள்

0

வருடப்பிறப்பு

மலரும் மங்களகரமான சார்வரி என்ற புதிய ஆண்டு (13.04.2020) திங்கட்கிழமை முன்னிரவு நாடி 33 விநாடி 20 அபரபக்க ஷஷ்டி திதியில் மூல நட்சத்திரத்தின் நான்காம் பாகத்தில் துலா லக்கினத்தில் வருடம் பிறக்கிறது.

விஷூ புண்ணிய காலம்

பிற்பகல் நாடி 23 விநாடி 20 (3.26 மணி) முதல் அன்று முன்னிரவு நாடி 43 விநாடி 20 (11.26 மணி) வரை விஷூ புண்ணிய காலமாகும்.

மருத்து நீர், ஆடை

இந்நேரத்தில் மருத்து நீர் வைத்து நீராடி வௌ்ளை நிறமுள்ள பட்டாடை ஆயினும் வௌ்ளைக் கரை அமைந்த புதிய பட்டாடை ஆயினும் அணிய வேண்டும்.

கைவிசேஷம்

16.04.2020 இரவு 10.37 – 12.23 வரை 17.04.2020 அதிகாலை 3.08 – 4.04 வரை 17.04.2020 அதிகாலை 4.16 – 5.47 வரை 20.04.2020 நண்பகல் 12.06 – 1.46 வரை