வாழைச்சேனை தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பிரதேசமாக அறிவிப்பு !

0

மட்டக்களப்பில், வாழைச்சேனை பொலிஸ் பிரிவு தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பகுதியாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.